רפואה

רפואה

ריפוי הוליסטי מקצועי

מטפל הוליסטי, טיפולים הוליסטיים, בריאות גוף ונפש

ריפוי הוליסטי מתאים למקרים בהם נחוץ טיפול לחוסר איזון. מה שמבדיל את הריפוי ההוליסטי מרפואה אלטרנטיבית, או משלימה, או רפואה אינטגרטיבית הוא שבריאות פיזית אינה בהכרח המוקד העיקרי. יחד עם זאת, אי הנוחות הפיזית היא זאת שתנחה את המטופל לחפש תחילה ריפוי הוליסטי.