תאוריית פיתוח סוגי אישיות

הרעיון של דואליות באופי או באישיות אינו חדש בפסיכולוגיה, בספרות ובמערכות היחסים היומיומיות שלנו עם אנשים. מומחים חושדים כי רוב האנשים חווים בזמן כלשהו בחייהם "שני מוחות". מצב זה נתפס כמאבק בין שני דחפים או העדפת דרך פעולה מסוימת. כל משיכה משמעותית בעלת סתירות, עדיין מגיעה מצדדים שונים של הטבע האנושי. בנוסף, רעיון זה מקובל היות ואנשים רבים מציגים פרסונה ציבורית ופרטית שונה במובהק.

יחד עם זאת, עולם הפסיכולוגיה יודע להבחין בין דואליות של הטבע האנושי לבין מקרים אמיתיים המעורבים בפעולות קיצוניות שאינן נורמליות. רוברט לואיס סטיבנסון הקצין את הנושא במקרה המוזר של ד"ר ג'קל ומיסטר הייד. ההצגה הדרמטית של ג'ואן וודוורד בעל שלוש הפנים היא דוגמה נוספת להצהרת הגנאי של נושא "שתי הפנים".

הנטייה של הפסיכולוגיה הקונבנציונלית היא לזהות תכונות אישיות גם במקרים של טבע כפול. מצב של יותר מאישיות אחת נחשב להפרעה הנקראת הפרעת אישיות מרובה. ברמה התת קלינית, ובמקרים שאינם חמרים, אדם שמראה "שני פרצופים שונים" נחשב לאדם שאינו בריא.

ועדיין, דואליות האישיות היא תופעה רגילה. קביעה זו נובעת מתגליתו של קרל יונג, לפיה כל בני האדם חווים שני סוגי אישיות: מוחצנת ומופנמת. ובכל זאת, שוב, השפעת הפסיכולוגיה מעיבה על הבחנה ברורה זו באמצעות המרת ההעדפות לקנה מידה, כש"אני" אחד נחשב לקיצוני יותר. אדם עם הפרעת אישיות מרובה נוטה "ליפול" למלכודת של אישיות אחת, בהתאם לשלב בחיים בו מתפתחת אצלו ההפרעה. ובדרך כלל נוטים המטופלים להצהיר כי אין להם טבע מוחצן ביותר או מופנם ביותר.

סוג אישיות אמיתי חבוי

כשמדברים על סוג אישיות, מדברים בעצם על משהו חבוי מתחת לאוסף תכונות והתנהגויות עליו חושבים רופאים כשהם מבקשים להגדיר סוג אישיות. "סוג" אדם עשוי להיות משהו אותו ניתן להסיק מתכונות והתנהגויות, אך לא ניתן להתבונן בו ישירות. במובנים פילוסופיים עמוקים יותר, המילה "אישיות" פירושה גם "מסיכה". כך שמקור המונח מרמז על אמונה פילוסופית פסיכולוגית מוקדמת שקבעה כי העצמי האמיתי מוסתר מתחת למסיכת אישיות.

צפייה בדפוסי התנהגות עקביים בקרב אנשים מגלה את סוג האישיות העיקרי שלהם. אישיות היא שילוב ייחודי של היבטי אופי הקשורים לכל סוג אדם. קיימים 16 סוגי אישויות שונות, ולכל אישיות יש שני סוגי התנהגויות עיקריים, הנגזרים מהעובדה שכל אדם מגיב לשני דפוסי פעולה עיקריים ומקורות אנרגיה נפשית. אחת היא אנרגיה חיצונית ציבורית יותר, והשנייה היא כוח אנרגטי פנימי ופרטי יותר.

בעוד ששתי הפנים האלו מסתירות את סוג האדם הנכון, הן אינן נחשבות למסיכות במובן של מצג שווא, היות והן חלק משילוב דפוסי התנהגות. בעוד שסוג אישיות אחד נחשב כקבוע לכל החיים, שינוי האישיות הוא סוג של אבן בנין בהתבגרות ופיתוח אישיות.

 

מאמרים מעניינים נוספים במדור פסיכולוגיה:

מהי פסיכולוגיה חברתית?

מהי פסיכולוגיה חיובית?

התמודדות עם היפוכונדריה

 

 

צילום באדיבות artur84, אתר FreeDigitalPhotos