אלרגיה לנוצות

תסמיני אלרגיה לנוצות

אלרגיה לנוצות היא לעיתים קרובות יותר מאשר חשד מוכח בפועל. אנשים מפתחים תסמיני אלרגיה ומסיקים שהם אלרגיים לנוצות בכריותיהם או בשמיכותיהם ונוקטים בצעדים על מנת לכסות או להסיר פריטי מצעים אלו. כאשר התסמינים נעלמים, אנשים מניחים כי מסקנתם היתה נכונה. הם אלרגיים לנוצות ומרחיקים את עצמם מהנוצות כדי לפתור את הבעיה. יחד עם זאת, לעיתים קרובות, החשד לאלרגיה הוא למעשה אלרגיה לקרדית אבק, המתפשטת על ומסביב לנוצות. אלרגיה לקרדית אבק היא למעשה האלרגיה הנפוצה ביותר, בעוד שאלרגיה לנוצות אינה כה נפוצה.