שתי פנים

תאוריית פיתוח סוגי אישיות

הרעיון של דואליות באופי או באישיות אינו חדש בפסיכולוגיה, בספרות ובמערכות היחסים היומיומיות שלנו עם אנשים. מומחים חושדים כי רוב האנשים חווים בזמן כלשהו בחייהם "שני מוחות". מצב זה נתפס כמאבק בין שני דחפים או העדפת דרך פעולה מסוימת. כל משיכה משמעותית בעלת סתירות, עדיין מגיעה מצדדים שונים של הטבע האנושי. בנוסף, רעיון זה מקובל היות ואנשים רבים מציגים פרסונה ציבורית ופרטית שונה במובהק.