PTSD

הפרעת דחק פוסט טראומטית

לאחר חוויה טראומטית, נורמלי לחוש בהלה, עצב, דאגה וניתוק. אך אם תופעות אלו אינן חולפות ותחושת הסכנה והזיכרונות הכואבים ממשיכים בהתמדה, יתכן שאתה סובל מהפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD). זה יכול להיראות כאילו לעולם לא תתגבר על מה שקרה או תשוב להרגיש נורמלי שוב. אך באמצעות פנייה לטיפול, קבלת תמיכה ופיתוח מיומנויות התמודדות חדשות, ניתן להתגבר על הפרעה זו ולהמשיך הלאה עם החיים.