תפקודי מוח בתסמונת דאון

טיפול תרופתי חדש עשוי להפוך תסמונת דאון

אנשים שנולדו עם תסמונת דאון נחשבו תמיד לבלתי ניתנים לריפוי ומעוכבים לתמיד מבחינה התפתחותית. בשנים האחרונות, חשפו מספר מעבדות טיפול תרופתי קריטי שמטרתו להשפיע על מסלולים כימיים במוח הסובלים מנכות, ולשחזר את תפקודם בעזרת תרופות.