השתתפות ילדים בתכניות ריאליטי

האם ילדים צריכים להשתתף בתכניות ריאליטי?

קיימת כיום עליה משמעותית במספר תכניות הריאליטי בטלוויזיה, ורבות מתכניות אלו מיועדות לילדים המשתתפים כמתמודדים. בעוד שתוכניות אלו מובילות לעלייה ברייטינג, קיימת מציאות עגומה נוספת. לחץ הילדים המשתתפים בתוכניות אלו כמתמודדים הוא עצום, והוכח כקטלני מידי בחלק מהמקרים.

חוות דעת מומחים