כתיבת תוכן רפואי

מות גזע המוח

ברגע שגזע המוח מפסיק באופן קבוע לתפקד, אין דרך להפוך את המצב ובסופו של דבר הלב יפסיק לפעום, גם אם הנשימה ממשיכה לתפקד

קיים הבדל בין מוות מוחי ומצב של צמח, שיכול להתרחש לאחר נזק מוחי נרחב. אדם במצב צמח יכול להראות סימני ערות, לדוגמא, הוא עשוי לפקוח את עיניו, אבל לא להגיב לסביבה. במקרים נדירים, אדם עשוי להפגין מעט תחושת תגובה שיכולה להיות מזוהה באמצעות סריקות מוח, אבל לא יוכל לקיים מגע עם סביבתו.